"Ductu" betyder ledelse på latin.

Ledelse er ikke en ny foreteelse, men har været et fænomen, der har eksisteret siden menneskets oprindelse.

Det er imidlertid uomtvisteligt, at viden om ledelse og perspektiver på ledelse udvikles og ændres i relation til grundlæggende ønsker om, hvad ledelse er svaret på.

At lede ud fra perspektivet, at jeg som leder har ambitionen om, at andre skal udføre mine ønsker og forventninger kan have implikationer om et sæt af værdier og dermed et form for menneskesyn.

At lede ud fra perspektivet, at jeg i forhold til mine ønsker og forventninger gerne vil invitere andre ind til en involverende proces ift. både det legitime i disse ønsker og forventninger samt realiseringen af disse, kalder på et andet sæt af værdier og menneskesyn.